Děkujeme všem za zájem a účast. Těšíme se na další ročník!

Záznam z obou ročníku, prezentace a další najdete ve složce Ozvěny z konference.

o konferenci

Pražský inovační institut ve spolupráci s Reuse federací a s podporou hl. města Prahy vás zvou na konferenci Cirkulární města 2, která se uskuteční 15. listopadu 2023.    

Navazujeme na loňský úspěšný ročník, který představil nejen koncept cirkulárních měst, ale i možnosti spolupráce města a byznysu v konkrétních sektorech. Podstatou cirkulárních měst jsou inovativní řešení, nové myšlenky a spolupráce. Právě na těchto základech stojí i inovativní projekty a služby, které rozvíjejí cirkularitu ve městě a přispívají k dosažení cílů v oblasti udržitelnosti.

Častou bariérou pro jejich počáteční rozvoj je nedostupnost vhodných prostor v rámci města. Města, ale i soukromý sektor takovými prostory disponují a v případě spolupráce by tak mohlo dojít k úspěšnému nastartování inovací a zajímavých udržitelných projektů a služeb v oblasti cirkulární ekonomiky ve městě.

Jak oživit nevyužité prostory ve městě, aby sloužily nejen komunitě, ale přispívaly k udržitelnosti a cirkulární ekonomice ve městě? Kde můžeme čerpat inspiraci a děje se něco takového u nás? Jak si stojí Praha? To jsou otázky, na které se budeme ptát zástupců veřejné, soukromé i neziskové sféry.

Diskutovat s nimi budeme možnosti využití prázdných prostor pro podporu re-use projektů, komunitních dílen, ale i technických a digitálních Fablabs nebo jako prostorů pro začínající start-upy. Aspirací této konference je téma vnést do aktivní diskuze, a propojit jednotlivé klíčové aktéry, kteří mají potenciál nevyužité budovy či pozemky oživit. Konference se uskuteční v jedinečném Prostoru39. Pět pater prázdného domu proměnili nadšenci v kulturní a komunitní centrum. V rámci konference proběhne také POP UP Cirkulární obývák. V prostorech kavárny se představí řada projektů aktivních v oblasti reuse/redesign/upcyklace v Praze a jejich výrobky půjde i zakoupit (Více informací)

Přijďte být u toho s námi.  Inspirovat se, informovat a získat nové kontakty. Registrace je nutná, účast na konferenci je zdarma.

Program

Registrace | 8:45—9:15

Moderátor konference

Vojtěch Koval

Zahájení konference
9:15—9:30

Jana Komrsková
náměstkyně primátora pro životní prostředí
Tomáš Lapáček
ředitel
Pražský inovační institut

Kde je potenciál měst při udržitelném oživení prázdných prostor?
9:30—10:15


Zuzana Drhová
Pii
Pavel Matěj
Prostor 39
Jan Trejbal
Public space lab
Jitka Tomsová
Public space lab
Zuzana Kuberová
Reuse federace
Pavel Borecký
Institut plánování a rozvoje

Inspirace z Norska a Nizozemska
10:15—11:15

Karel Goláň
Crea-tura
Moderátor
Anne Dubrau
Nydalen Fabrikken
Guri Hummelsund
Nydalen Fabrikken
Sabine Biesheuvel
BlueCity Rotterdam

Coffee Break | 11:15—11:35

Panel session I
Re-use a komunitní aktivity v Česku
11:35—12:25

Dana Kalistová
Reuse Federace
moderátorka
Tomáš Zetek
REFILL Ostrava
Matěj Velek
Kasárna Karlín
Ema Pospíšilová
Kampus Hybernská
Lucie Poubová
Swap Prague z.s.

Panel session II
Technické a digitální komunitní dílny, podpora start-upů - jak jsme na tom?
12:25—13:15

Veronika Doubnerová
Pii
moderátorka
Jan Dvořáček
FabLab Brno
Samuel Kašpar
Hala 40
Tereza Poldová
Bulmex
Karolína Pumprová
Herba Fabrica

Zakončení konference a následný networking | 13:15

Doprovodný program Cirkulární obývák POP UP
11:00—15:00

Reuse federace vás zve do svého cirkulárního obýváku! Znovupoužité, recyklované, redesignované. Předměty a kousky od organizací, které “reuse” žijí. Takhle vypadá cirkularita v praxi! Doprovodný program pro účastníky i veřejnost zůstává otevřený i po konci konference na kávu a posezení. Více informací

Přednášející

Organizátoři akce

Partneři

 

Místo konání

Prostor 39, Řehořova 33/39, 130 00 Praha 3 — Žižkov

Kontakt:

Lucie Samohýlová
Event koordinátorka
lsamohylova@gmail.com
+ 420 732 162 394