Veronika Doubnerová (Pražský inovační institut)

Veronika se udržitelnosti věnovala v soukromé i veřejné sféře. Působila na Ministerstvu životního prostředí v oblasti mezinárodních vztahů a ochrany životního prostředí. Věnovala se spolupráci ČR na úrovni mezinárodních úmluv, ale i bilaterálním vztahům. Jako manažerka pro udržitelnost v alianci odpovědných firem se zaměřovala i na téma cirkulární ekonomiky a byznysu. Je konzultantkou ESG pro firmy i organizace veřejné správy se zaměřením na rozvíjení udržitelných principů podnikání, strategického nastavení a ESG vykazování. V rámci spolupráce s Pražským inovačním institutem stála u zrodu strategie Cirkulární Praha 2030 a rozvíjí spolupráci města s dalšími partnery v oblasti udržitelných inovací.

Program:
Cirkulární Praha – 9:30

Alexandra Talpasová (Magistrát hl. m. Prahy)

Alexandra od září zastává nově vytvořenou pozici koordinátorky cirkulární ekonomiky pro hl. m. Praha. Jejím hlavním cílem v nové roli je, aby bylo město vnímáno jako otevřený partner a aktivní spoluhráč. Jakým barierám Praha čelí v přechodu k cirkulární ekonomice, zkoumala ve své diplomové práci v rámci studia evropské klimatické politiky a energetiky. Problematice udržitelného vládnutí a systémových změn se však věnuje dlouhodobě jak v rámci osobního života, tak v rámci studií v Nizozemsku a Jižní Koreji.

Program:
Cirkulární Praha – 9:30

Josh Newton (Ellen MacArthur Foundation)

Josh zastupuje mezinárodně působící Nadaci Ellen MacArthur, která je vedoucí globální organizací usilující o přechod na cirkulární ekonomiku. Josh je zodpovědný za prosazování politiky oběhového hospodářství na úrovni evropských měst. Poskytuje poradenství a umožňuje sdílení znalostí, aby pomohl městským subjektům zavádět škálovatelná a leckdy průkopnická řešení, která řeší globální výzvy, jako je změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti a znečištění. Dříve Josh pracoval jako konzultant v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem a spolupracoval s předními společnostmi z oblasti rychloobrátkového zboží, vědy a veřejných služeb. Byl také výzkumným pracovníkem člena britského parlamentu a stínového ministra pro dopravu
a infrastrukturu

Program:
Cirkulární města – 9:50
Panel session – 10:50

Jordi Pascual (Circle Economy)

Jordi působí v nizozemské poradenské společnosti Circle Economy, která se zaměřuje mj. na analýzu cirkularity na úrovni států i měst. Jordi je vedoucí programu pro města. Spolupracuje s městy po celém světě na rozvoji jejich potenciálu v oblasti oběhového hospodářství pro řešení environmentálních výzev a zároveň na vytváření obyvatelnějšího a prosperujícího městského prostředí. Má ekonomické vzdělání a zkušenosti s poradenstvím ve veřejném sektoru a jeho profesním cílem je systémová transformace a vytvoření nového ekonomického modelu, který zajistí prosperitu v mezích naší planety.

Program:
Klimatické cíle měst podporované cirkulárním byznysem- 10.30
Panel session – 10:50

Eva Laláková (Metabolic)

Eva pracuje v mezinárodní poradenské společnosti Metabolic, která má za cíl přeměnit globální ekonomický systém na dlouhodobě udržitelný. Aktuálně jako Programová vedoucí pobočky Metabolic Ventures, kde řídí několik Evropskych programů zaměřených na přechod k oběhovému hospodářství. Ve své funkci se věnuje práci se start-upy s posláním, vytvářením nových modelů spolupráce se soukromým i veřejným sektorem a aplikovaní nových struktur řízení podniku, udržitelných obchodních modelů a mechanismu financování cirkulárních inovaci. V minulosti se zabývala aplikováním metod systémového myšlení v rámci vytvářeni strategických projektů s mezinárodními klienty, jako jsou Unilever, Duracell, BNP Paribas, Mitsui, ci World Wildlife Fund.

Program:
Spolupráce měst a byznysu v CE v praxi – 11:15
Panel session – 11:55

Alison McRae (Circular Glasgow)

Alison působí v oblasti byznysu a budování partnerství více než 20 let, má zkušeností v oblasti ekonomického rozvoje, komunikace a inovací. Jako vrchní ředitelka Glasgowské obchodní komory je zodpovědná za portfolio strategických partnerství, která se snaží inovovat a předvídat nové příležitosti pro Glasgow a jeho podnikatelskou komunitu. Již šest let vede hnutí za změnu v byznyse Circular Glasgow zaměřené na principy oběhového hospodářství v městské ekonomice a má celkovou odpovědnost za rozvoj mladých pracovních sil v Glasgow.

Program:
Circular City Business Platform – 11:35
Panel session – 11:55

Miroslav Kobera (Skanska)

Miroslav působí jako manažer udržitelného bydlení u rezidenčního developera Skanska. Je odborníkem na odpadové hospodářství, udržitelnou výstavbu a certifikaci budov. Věnuje se zejména problematice snižování uhlíkové stopy a hospodaření s vodou. Vystudoval VŠCHT v Praze, obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí a rád poznává nové způsoby, jak žít udržitelněji.

Program:
Panel session
Stavebnictví a priority strategie Cirkulární Praha 2030 – 13:30

Karel Goláň (Crea-tura, ČVUT)

Karel Goláň je architektem, spoluzakladatel crea—tura studio, které se hlásí k odpovědném přístupu navrhování budov a prostředí. Architektura pro něj není jen o funkčnosti a kráse, ale také udržitelnosti — uchování hodnot minulých a vytváření hodnot budoucích. Kromě vlastní praxe se věnuje i výzkumu na Fakultě architektury ČVUT, kde nyní vyvíjí nástroj pro zavedení principů cirkulární ekonomiky do architektonické praxe a navazuje tak na své předchozí experimenty s využíváním materiálů systematicky dekonstruovatelných panelových domů. Je spoluautorem kapitoly stavebnictví strategie Cirkulární Praha 2030 a aktivně spolupracuje s veřejným a soukromým sektorem na cestě k cirkularitě.

Program:
Panel session
Stavebnictví a priority strategie Cirkulární Praha 2030 – 13:30

Petr Urbánek (Pražská developerská společnost)

Petr působí na českém realitním trhu již 30 let. Jako ředitel českého zastoupení developerské společnosti Europolis v letech 2001 – 2010 u zrodu a realizace karlínského komplexu River City Prague. Byl také obchodním ředitelem Hochtief Development Czech Republic či členem Výboru odborníků REICO, investiční společnosti České spořitelny. V říjnu 2020 byl jmenován ředitelem Pražské developerské společnosti a je zodpovědný za tzv. land development, tzn. přípravu více než 400 000m2 pozemků pro výstavbu až 8 000 městských nájemních bytů.

 

Program:
Panel session
Stavebnictví a priority strategie Cirkulární Praha 2030 – 13:30

Karolína Barič (Zero Architecture)

Karolína je expertkou na udržitelné budovy a akreditovanou specialistkou certifikací LEED, BREEAM a WELL. Spoluzaložila firmu ZERO Architecture, která se věnuje navrhování udržitelných staveb a poradenství v oblasti udržitelnosti ve stavebnictví. Dále je spoluzakladatelkou organizace Rethink Architecture, která vzdělává o udržitelné architektuře. Po magisterském studiu na Delft Technical University v Nizozemí pracovala jako koordinátorka udržitelnosti pro mezinárodní developerskou firmu Shikun & Binui, jako výzkumná pracovnice v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT a jako projektová manažerka i členka představenstva v České radě pro šetrné budovy.

Program:
Panel session
Stavebnictví a priority strategie Cirkulární Praha 2030 – 13:30

Simon Johnson (Crestyl)

Generální ředitel Simon Johnson nastoupil do společnosti CRESTYL před dvanácti lety na pozici výkonného ředitele. Před svým nástupem do Crestylu se podílel například na developmentu bratislavského centra Eurovea nebo pražského Palladia. Angličan mluvící plynule česky i slovensky působí ve střední Evropě již téměř 25 let, kdy se sem přestěhoval kvůli manažerské roli v mezinárodní společnosti Bovis, poté působil i v řadě dalších developerských firem.

Program:
Panel session
Stavebnictví a priority strategie Cirkulární Praha 2030 – 13:30

Zuzana Drhová (Pražský inovační institut)

Zuzana působí v Pražském inovačním institutu jako zástupkyně ředitele s odpovědností za rozvoj městských inovací. Vedla přípravu Strategie Cirkulární Praha 2030 a je zodpovědná za inovační platformu k inovacím města. Dříve pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj jako metodička Smart Cities, ve vládní Agentuře pro sociální začleňování jako expertka pro kohezní politiku EU a regionální rozvoj či jako výzkumná pracovnice Centra pro sociální a ekonomické strategie UK. Dlouhodobě se věnuje udržitelnému rozvoji měst.

Program:
Panel session
Potraviny a priority strategie Cirkulární Praha 2030 – 14:45

Martin Staněk (Perfect Canteen)

Reprezentuje naši republiku na mezinárodních soutěžích s Národním týmem kuchařů a cukrářů ČR, kde již získal řadu ocenění. Absolvoval stáže u proslulého michelinského šéfkuchaře Yannicka Allého a dlouhodobě profesionálně působil v Německu. Rád inspiruje a předává své kuchařské dovednosti v rámci prestižní Gourmet Academy a své zkušenosti a lásku k řemeslu sdílí v rámci vzdělávacího programu Kulinářské umění, určeného pro nadějné kuchařské talenty.

Program:
Panel session
Potraviny a priority strategie Cirkulární Praha 2030 – 14:45

Filip Sajler (Český gastronomický institut)

Filip Sajler patří díky úspěšnému pořadu Kluci v akci k nejznámějším českým kuchařům.
Má za sebou praxi ve špičkových restauracích a cateringových společnostech v USA,
Německu, Singapuru a v České republice. Je držitelem řady
ocenění z kuchařských soutěží FHA Culinary cup Singapore, IGEHO Stuttgart, ScotHot
Glasgow, World Culinary Championship Basil včetně trofeje z Kuchařské olympiády v
Erfurtu. Vařil také pro hvězdy showbusinessu jako Madonnu, Davida Bowieho, Bruce Springsteena a
mnoho dalších. V současné době je Filip Sajler founder & CEO ve společnostech Perfect
Canteen, Perfect Catering, a divizi Cibule., které jsou nově v rodině firem Hopi Holding.

Program:
Panel session
Potraviny a priority strategie Cirkulární Praha 2030 – 14:45

Barbora Kebová (Zachraň jídlo)

Již svou diplomovou práci zasvětila udržitelným restauracím. V posledních letech získávala zkušenosti z praxe zejména díky svému působení v Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) a organizaci Zachraň jídlo. V INCIEN se věnovala poradenství a výzkumu v oblasti gastronomie, retailu, potravin a v problematice odpadového hospodářství. V Zachraň jídlo se zabývá problematikou plýtvání potravinami ve veřejném stravování. Zároveň je hrdou spoluautorkou kuchařky Zachraň jídlo v kuchyni. Také pracovala v kuchyni bistra Etapa v Karlíně, realizovala řadu cateringů, konzultovala projekty, věnovala se vzdělávání a popularizovala témata udržitelnosti v médiích. V současnosti pracuje na vlastním projektu Fair Dining, jehož cílem je pomáhat gastro provozům na cestě k udržitelnosti.

Program:
Panel session
Potraviny a priority strategie Cirkulární Praha 2030 – 14:45

Lucie Loučková (Tesco Stores ČR)

V oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti působí již téměř 5 let. V Tescu má na starosti primárně rozvoj strategických projektů, které naplňují účel podnikání v oblasti udržitelnosti a to: „Každý den přinášet našim zákazníkům, komunitám a planetě něco navíc“. Hlavními tématy, kterým se věnuje je snižování plýtvání potravinami jak na straně Tesca tak i dodavatelského řetězce, rozvoj celostátního grantového projektu Vy rozhodujete, my pomáháme, spolupráce na cirkulárních projektech týkajících se obalů a nakládání s nimi a celkově dohlíží na plnění strategických cílů Tesco ČR v rámci ESG.

Program:
Panel session
Potraviny a priority strategie Cirkulární Praha 2030 – 14:45

Petr Brož (Compass Group)

Kvalitě a bezpečnosti potravin se věnuje celou svoji kariéru. Po studiu na České zemědělské
univerzitě absolvoval stáž v mlékárenském provozu v USA. První domácí pracovní zkušenosti sbíral ve
společnosti Compass Group, kam nastoupil do oddělení kvality. Potom šest let působil ve spol. Tesco
Stores ČR, kde měl na starosti bezpečnost a kvalitu potravin ve všech obchodech v České republice.
V roce 2015 se rozhodl pro návrat do Compass Group, kde od roku 2019 působí jako HSE ředitel, a má na starost bezpečnost, hygienické standardy a udržitelné strategie v šesti zemích střední a východní Evropy.

Program:
Panel session
Potraviny a priority strategie Cirkulární Praha 2030 – 14:45